​Vídeos

Els meus treballs més recents  Mis trabajos más recientes  My most recent works

Colors de l'aigua   Colores del agua   water colors

Obra amb brillantor  Obra con brillo A brilliant work

"La fuerza entre nudos" Mixta sobre madera

"La força entre nusos" Mixta sobre fusta

"Strength between knots" Mixed media on wood   125x61 cm

Preu 2..500€


"La unió sense tocar-se" Mixta sobre llenç

"La unión sin tocarse" Mixta sobre lienzo

"The union without touching" Mixed on canvas   90x90 cm

Preu 2.500€

 

"La força de la unió" Mixta sobre llenç

"La fuerza de la " Mixta sobre lienzo

"The strength of the union" Mixed on canvas90x90 cm

Preu 2.500€


"La força de la corda verda" Mixta sobre fusta

"La fuerza de la cuerda verde" Mixta sobre madera 

"The strength of the green rope" Mixed media on wood.       90x90 cm

Preu  2.500€

"Apunt de la recollida" Mixta sobre llenç

​​"A Punto de la recogida" Mixta sobre lienzo

​"A Pickup Point" Mixed on canvas    150x150 cm

Preu 4.000€​​

"Verda vinya" Mixta sobre fusta

"Verde viña" Mixta sobre madera

"Vine green" Mixed media on wood    61x125 cm

Preu 1,000€


"Color intens del raïm" Mixta sobre fusta 

"Color intenso de la uva" Mixta sobre madera

"Intense color of the grape" Mixed on wood        50x50 cm

Preu 1.000€