​Vídeos

Els meus treballs més recents  Mis trabajos más recientes  My most recent works

Colors de l'aigua   Colores del agua   water colors

Obra amb brillantor  Obra con brillo A brilliant work

"La fuerza entre nudos" Mixta sobre madera

"La força entre nusos" Mixta sobre fusta

"Strength between knots" Mixed media on wood   125x61 cm

Preu 2..500€


"La unió sense tocar-se" Mixta sobre llenç

"La unión sin tocarse" Mixta sobre lienzo

"The union without touching" Mixed on canvas   90x90 cm

Preu 2.500€

 

"La força de la unió" Mixta sobre llenç

"La fuerza de la " Mixta sobre lienzo

"The strength of the union" Mixed on canvas90x90 cm

Preu 2.500€


"Apunt de la recollida" Mixta sobre llenç

​​"A Punto de la recogida" Mixta sobre lienzo

​"A Pickup Point" Mixed on canvas    150x150 cm

Preu 4.000€​​


"Verda vinya" Mixta sobre fusta

"Verde viña" Mixta sobre madera

"Vine green" Mixed media on wood    61x125 cm

Preu 1,000€